قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومن

سایز روی کفش ۴۴ولی به سایز ۴۲, میخوره شماره تماس ۰۹۱۹۲۴۰۱۵۱۹ ساعت ۵تا۷


#آقایون #نو #سایز_۴۲