قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن ۱۲۰,۰۰۰ تومن

خودم ٣٠٠خريدم ولي سايزش به ٣٨-٤٠ميخوره

#پوشاک، تو تن خيلي لوس و دخترونه است، كلاهش از داخل قرمزه و خيلي هم گرمه داخلش