قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۶۰,۰۰۰ تومن

پیراهن ترک (سایز ۳۸) یک تا دوبار استفاده شده

#پوشاک
#تهران