قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومن

پاپیون ها جفتی ۱۰/۰۰۰ تومان،و گیره های تق تقی ۵/۰۰۰ تومن ،تماما کار دست دوز

و نمونه کارهای ژورنالی خارجی هست
#کودک