قیمت: ۴۹,۰۰۰ تومن فروخته شده

سلام

#کیف در حد #نو هست و بدون اغراق یکی دو بار بیشتر استفاده نشده
بند رودوشی داره که قابلیت جدا شدن از #کیف هم داره
#کیف
#تهران