قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

کفش کاملا نو هست اصلا نپوشیدم سایز۴۰ و پاشنش بلنده فکر کنم ۱۲ اما پاخورش خیلی راحته

#کفش