قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومن فروخته شده

نيم تنه بافت نازك اف شولدر بنتون سفيد با خطهاي ابي سالم و دو سه بار در كل پوشيدم عين نو

#پوشاک #استفاده_شده #۳۶
#تهران