قیمت: ۹۹,۰۰۰ تومن ۷۰,۰۰۰ تومن

تونيك دكلته از پايين شلوارطور😍تو تن عالى ميشه،سوغات دبى كه گشادمه🤷🏻‍♀️🥺 با يه اسنيكر خوراك دورهمى 🐷🥰 برند پياتزا ايتاليا

#پوشاک
#تهران