قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومن

شال ابی فیروزه ای تو عکس یکم روشنتر افتاده، 180×56 نو هست ولی روش یه لکه کمرنگ افتاده که تو عکس گذاشتم ولی معلوم نیست اصلا

#پوشاک
#ساری