قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

#لگ كشيه zara

بسيار شيك
تنخور عالي
يكبار استفاده شده
عكس ها را ورق بزنيد
🌸🌸🌸
#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۸