قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

پیراهن مارک polo ، درحد نو فروش به خاطر سایز نبودن، سایزش رو نوشته m .فاصله زیر بغلها از هم 58سانت

#آقایون