قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

شـــال حریر و عریض هندی/ خرید از هنـــد

کاملا نو

برای دوخت مانتـــو هم استفاده داره
#پوشاک #نو
#تهران