قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

کراپ تاپ سایز ۳۶-۳۸

استفاده نشده ☺️
#پوشاک
#اهواز