قیمت: ۸۵,۰۰۰ تومن ۶۰,۰۰۰ تومن

شلوار کوتاه جین کشی (زیر زانو)

سایز ۳۸
فقط پرو شده تا حالا استفاده نکردم


#پوشاک