قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومن

لباس مجلسی سایز ۴۰

یک ماه پیش ۳۲۰۰۰۰۰ خریداری شده
یکبار پوشیده شده
کفش مجلسی سایز ۳۸
ست لباس
۳۰۰۰۰۰ خریداری شده
#پوشاک
با تخفیف ۱۵۰۰۰۰۰
#پوشاک
#تهران