قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومن

یه جفت شمعدونی قدیمی وآنتیک جنس برنز وچینی باگلهای برجسته رنگی وحباب نقاشی شده سالم سالم قیمت روپایین گذاشتم چون عجله فروشه

#فروشگاه #دکوریجات
#تهران