قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

کیف کوچیک دوشی، جنسش جینه و سوغاتی آمریکاست، قیمتش بیشتره قطعاً ولی کم گذاشتم که فروش بره

#کیف
#تهران