قیمت: ۵۳,۰۰۰ تومن

صندل خوشگل تو پا خیلی قشنگه فقط یکبار رو فرش پام کردم خودم ۸۸ تومان گرفتم قیمت خوبی زدم

#کفش #نو #۳۹