قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومن

كفش تميزو سالم ترك، خريد از تركيه كه همونجا استفاده شد سايز ٣٧به ٣٦ هم مبخوره

#کرج #کفش #سایز_۳۷