قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

#کیف لوازم ارایش_قابل شستشو _فضا خوبی داره

کاملا #نو کار دست خودمه هردوتا باهم هستن
#کیف