قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

غزالِ تك پا با چوب روسي😉

.
ارتفاع اثر : 69 سانتيمتر

#درصدداران
#دکوریجات