قیمت: ۱۶۹,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

گلدون كوچيك از اكسير خريدم يكماه پيش ولي ب دكور خونه ام نمياد ..

#دکوریجات
#تهران