قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

#شلوارک نخی. مارکِ دِی بیگِر اِت میکِلسِن لندن. کاملا #نو و پوشیده نشده. سایز ٢٧

#پوشاک
#تهران