قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومن ۸۵۰,۰۰۰ تومن

کت خز طبیعی گرگ

واسم سوغات آوردن اما من حامی حیواناتم و نمیپوشم
به قیمت کم میزارم واسه دوستای وینکیم
فوق العاده گرمه و آستر دار هم هست

#پوشاک #نو #سایز_فری_سایز
#کرمانشاه