قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

مانتو خنک مناسب تابستون سایز ۴۰

جلو بازه کمر داره😎 با مربندش میتونی تنظیمش کنی
قد از سرشونه ۹۶
فتصله دو زیر بغل ۵۱
از زیربغل خط عمود تا بازو ۱۸
آستینش جمع میشه
یقش رو هر مدل خواسی ببند😍😋
#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۴۰