قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

قیمت اصلی این پیراهن۳۵۰بوده،کاملا نو و تگشم روشه،سایز روش ۳۶هست اما اگه دوره سینه بزرگ نباشه به ۳۸ام میخوره

رنگش یه نسکافه ای خاصیه که تو عکس آخر معلومه،روشم که مخمل مشکیه

#پوشاک