قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

هدیه بوده ولی به استایل من نمیاد

امیدوارم بره تو کمد یه دوست خوب
#پوشاک #نو #سایز_فری_سایز