قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

حلقه گل مناسب برای مراسم خاص اینترنتی خریدم برای یک مراسم استفاده کردم

#زیورآلات
#تهران