قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ تومن ۴۹,۰۰۰ تومن

كفش چرم مارك kal charm

، كاملا نو حتی یكبار پا نخورده استباه سایزی بود اومدم خونه اندازم نبود ، خودم اینو ١٩٠ خریدم از نصف قیمت كمتر گذاشتم واقعا خوشبحال كسی كه اندازش میشه مباركش باشه
#کفش
#سمنان