قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ تومن ۱۱۰,۰۰۰ تومن

لباس مجلسي ترك، تن خورش عاليه

يه دونه سايز ٤٠ ارش مونده يه دونه ٤٢

سايز ٤٠؛ فاصله بين دو حلقه استين ٤٤. قد٨٢
سايز ٤٢ l؛ فاصله بين دو حلقه استين ٤٧. قد قد ٨٢

امكان تحويل حضوري هست

#پوشاک #تگ_دار #٤٠
#تهران