قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن ۱۰,۰۰۰ تومن

تاپ سرمه ای کشی سایز ۳۶ تا ۳۸

یکبار استفاده شده😎
#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۸