قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن

گوشگیرزمستانی برند تی تی

یکبار استفاده کردم
درحد نو هستش
#پوشاک
#تهران