قیمت: ۷۰۰۰۰ تومن

لباس نوزادی خودم ۱۳۸ خریدم از ۹ ماه تا ۱۸ ماه و در بچه ها رشد معمولی ۲۴ ماه میتونن بپوشن

#پوشاک
#کودک