قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومن ۶۵,۰۰۰ تومن

فروخته شده

از ترکیه خریدمش به همراه بند بلند

#کیف
#تهران