قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

كالج بربري هاي كپي خريداري شده از تركيه

چند بار رو فرش پوشيدم
كاملا سالم و تميز
#کفش
#تهران