قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

اینو سوغاتی برای داداشم آوردم ولی براش گشاد بود حتی مارکشم کنده نشده برای xl و دور کمر ۱۰۰ خوبه

#آقایون
#اصفهان