قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۳۹,۰۰۰ تومن

پاپوش پشمالوي گلبهي گوگولي

خيلي نرم و گرم مناسب فصلم كه هست نونو از قسمت توش كه مثل برف سفيده هم عكس گذاشتم ، برام از قشم سوغات آوردن ولي من ٣ تا ديگه دارم ، كفش هم سرعت گير داره كه ليز نخورين خدايي نكرده
مبارك صاحب خوش سليقش 😍
#کفش
#سمنان