قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۶۰,۰۰۰ تومن

شلوار مردانه لنین رنگ خاکی

levis
ترک
در حد نو استفاده نشده
قد106
دورکمر90
دور ران53
دورساق40

#مردانه
#خاص
#آقایون
#پوشاک
#تهران