قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن

کاملا نو فقط یکبار پوشیدم_ به سایز ۳۷_۳۸میخوره.

هزینه پیک هم نصف میدم
#پوشاک #استفاده_شده #۳۸