قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۶۰,۰۰۰ تومن

فقط یک بار پوشیدم در خانه

#کفش #استفاده_شده #۳۹