قیمت: ۸۰۰۰۰ تومن

فقط یک بار پوشیدم در خانه

#کفش #استفاده_شده #۳۹