قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۸۰,۰۰۰ تومن

شلوار نخي و راحت و خنك مناسب براي عيد و تابستون پايين و كمرش كش داره از تركيه خريدم ولي چاق شدم و اندازه ام نميشه مارك هنوز بهش هست اما درز كنار جيبش باز شده براي همين تخفيف دادم

#پوشاک #استفاده_شده #مديوم#M
#تهران