قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومن ۲۰۰,۰۰۰ تومن

کفش زارا - اصل - خریدای شده از اسپانیا - گیپور جلو باز و پشت باز - رنگ مشکی - پاشنه بلند و باریک ۱۳ سانتی - یکبار پوشیده شده و کاملا سالم و نو. خریداریشده به قیمت ۶۰۰۰۰۰ تومان- سایز ۳۸

#کفش
#تهران