قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومن

رفته بودیم نمایشگاه آبزیان کیش کلی جینگول با صدف درست کرده بودن و تو یه غرفه میفروختن من دوتا دستبند صدفی خریدم ولی خب هیچکدومو استفاده نکردم اصلا...جو خرید داشتم فقط😂😁

#زیورآلات