قیمت: ۱۹۸,۰۰۰ تومن ۵۹,۰۰۰ تومن

کفش های ظریف و خانمانه


برند chinese laundry
سالمه چون تنگ بود کم پوشیدمش.
کاش یکم برام بزرگتر بود، هرگز نمی فروختمش.
سایز ۳۷. برای ۳۸ که سایز پای منه کمی تنگه. برای پاهای تپل مناسب نیست.
لنگه ش با این ظرافت و این قیمت نیست. در حراج استوک خریدمش.
#کفش #استفاده_شده
#اصفهان