قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۴۸,۰۰۰ تومن

مانتو سبز و کرم راه راه و خال خالی، 6 دکمه کمر جدا ، خنک ، دامن فن، قد 88 ، فاصله زیر بغل ها 42 ، دور کمر 78

#پوشاک
#ساری