قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۳۵,۰۰۰ تومن

شلوار لی

کار ِ ترک
مناسب ِ سایز ۳۰ _ ۳۲
تنگ شده واسم که میخوام بفروشمش.
#پوشاک