قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

سایز ۳۴.۳۶ فقط یبار استفاده شده و نو هست.

#پوشاک
#تهران