قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن ۲۵,۰۰۰ تومن

تاپ مارك FOGLIEROSSE سايزL نوشته ولي من ٣٦ هستم و اندازمه و به ٣٨ هم ميخوره كاملا نو ،از آلمان خريداري شده،يه حالت شايني داره داخلش و راه داره

#پوشاک