قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

کتونی سایز ۳۹و کیف

جداگانه هم فروخته میشه کیف ۱۵ کتونی ۴۵
کتونی ۲ بار استفاده شده و شسته شدس
کیف نو و استفاده نشده
#کفش #۳۹