قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن ۸۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

شلوار مام برشکا، سایز ۳۴، به ۳۶ ظریف هم میخوره

۳، ۴ بار پوشیدم برام تنگ شده، هنوز شسته نشده
خشکشویی رفته تقدیم میشه
رنگ در عکس آخر مشخصه
#پوشاک
#برشکا
#تهران